Otyłe dziecko? Czas na aktywność fizyczną!

Aktywność fizyczna powinna być nieodłącznym elementem stylu życia każdego z nas, szczególnie w czasach narastającej epidemii otyłości i związanych z nią chorób. To, jak często i z jaką intensywnością się ruszamy, ma ogromny wpływ nie tylko na masę ciała, ale też na stan zdrowia.

Prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka jest w ogromnym stopniu uzależniony od aktywności fizycznej.  Właśnie dlatego warto zadbać o to, by zarówno u dzieci, jak i u młodzieży (którą trudniej skłonić do ćwiczeń) potrzeba ruchu była naturalnym elementem dnia, nie tylko podczas zajęć szkolnych.

Dbając o to, by nasze dzieci były aktywne fizycznie, warto zadbać o to, by w prawidłowy sposób dobrać rodzaj ćwiczeń do możliwości dziecka. Niewłaściwie aplikowane bodźce ruchowe mogą prowadzić do pogłębiania wad rozwojowych, zespołu przemęczenia czy też zniechęcić do uprawiania sportu.

Walcz z oponką!

Duża aktywność fizyczna dzieci i młodzieży może pozytywnie wpływać na poziom tkanki tłuszczowej. Działania prewencyjne, motywujące do aktywności ruchowej. przynoszą wymierne korzyści zdrowotne w życiu dorosłym przez wczesne kształtowanie prawidłowego stylu życia. Bardzo ważny jest wybór właściwych form zajęć fizycznych u dzieci i młodzieży, uwzględniających anatomiczną i fizjologiczną wydolność organizmu.

W terapii nadwagi obniżenie masy ciała powinno dotyczyć głównie tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym utrzymywaniu w składzie ciała właściwej zawartości tkanki mięśniowej. W celu zachowania równowagi pomiędzy redukowaną tkanką tłuszczową a mięśniową niezbędne jest programowanie ćwiczeń fizycznych, polegające na doborze właściwych form treningowych.

Sposoby realizacji aktywności fizycznej i wprowadzenia programowanego treningu mogą być różne. Aktywność fizyczna jako forma kompleksowego treningu, obejmującego swoim zasięgiem ćwiczenia wytrzymałościowe, aerobowe, oporowe, koordynacyjne i relaksacyjne, wspomagane właściwą dietą oraz higienicznym trybem życia to gwarancja zdrowia i nienagannej sylwetki.

Sprawdź, co lubi twoje dziecko

Zachowania prozdrowotne dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością można odpowiednio modyfikować i dostosować indywidualnie, uwzględniając  możliwości, zainteresowania czy stan zdrowia.

Metody stosowanej aktywności są formami ogólnie dostępnymi obejmującymi: ćwiczenia ogólnousprawniające w sali lub na wolnym powietrzu, gimnastykę poranną, jazdę na rowerze, marsze, pływanie, gry ruchowe i inne nieokreślające czasu trwania i intensywności. Bardzo ważny jest wybór właściwych form zajęć fizycznych u dzieci i młodzieży, uwzględniających anatomiczną i fizjologiczną wydolność organizmu. Dobór obciążeń treningowych, intensywności i częstotliwości podejmowanej aktywności jest niezwykle istotnym aspektem związanym ze skutecznością terapii odchudzającej.

Warto pamiętać o tym, że dzieci uczą się przez naśladowanie. Jeśli rodzice chętniej siedzą na kanapie niż jeżdżą na rowerze, dzieciom trudniej jest zrozumieć, dlaczego one mają być aktywne.