Arteterapia – terapia przez sztukę

A. Mudrow – rosyjski lekarz –  w XIX wieku napisał: “główne zadanie lekarza polega na oderwaniu myśli chorego od trosk domowych i zmartwień, które same w istocie są chorobą. Znając wzajemne oddziaływanie duszy i ciała trzeba wiedzieć, że duchowe lekarstwa leczą ciało. Takim lekarstwem jest sztuka. Sztuką smutnego – pocieszysz, zdenerwowanego – uspokoisz, opryskliwego – przestraszysz, tchórzliwego uczynisz śmiałym, skrytego – otwartym a zuchwałego – pokornym. W sztuce zawarta jest siła ducha, która jest w stanie zwyciężyć cielesny ból, nostalgię, wewnętrzny niepokój”.

Termin arteterapia pojawił się w latach czterdziestych XX wieku. Pochodzi od słów: ars – sztuka oraz therapeuein – leczenie. Szeroko rozumiana arteterapia to układ poglądów i czynności ukierunkowanych na utrzymanie oraz podnoszenie poziomu jakości życia ludzi przy pomocy dzieł sztuki i uprawiania sztuki. Wąskie znaczenie arteterapii określa się jako spontaniczną twórczość chorych poddanych opiece terapeutów lub działania kreacyjne, plastyczne podejmowane w sytuacji terapeutycznej przez osoby uprzednio nietwórcze w zakresie plastyki.

Arteterapia pełni funkcję katharsis, czyli szeroko rozumianego oczyszczenia. Jest odbiciem ludzkich marzeń, pragnień, ideałów oraz wartości. Ogromną jej zaletą jest fakt, że może być stosowana przez każdego niezależnie od wieku, wykształcenia, zdolności. Pomaga ona uzewnętrznić emocje, pragnienia i myśli.

Jest formą komunikacji z samym sobą oraz z innymi ludźmi. W trakcie zajęć arteterapeutycznych możliwa staje się zmiana sposobu odbioru rzeczywistości. Człowiek zaczyna nabierać dystansu do własnych przeżyć, uczuć czy też doświadczeń. Również dzięki arteterapii możemy rozwijać inteligencję emocjonalną oraz kształtować osobowość dziecka. Arteterapia wpływa na samoocenę oraz poczucie własnej wartości.

Głównym celem arteterapii jest ujawnienie blokad, uczenie się , rozwój zdolności a także kształtowanie osobowości.

Arteterapia może być realizowana poprzez:

 • choreoterapię (taniec)
 • muzykoterapię
 • teatroterapię
 • biblioterapię
 • sztuki plastyczne

Dla kogo przeznaczona jest arteterapia?

Dla Każdego!

Skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Sprawdza się zarówno u osób zdrowych, jak i chorych, zaburzonych czy też niepełnosprawnych. Arteterapię możemy stosować indywidualnie lub jako formę zajęć grupowych.

Korzyści płynące z arteterapii:

W wyniku procesu twórczego u osoby tworzącej:

 • zostają uwolnione i odreagowane nagromadzone emocje,
 • zmniejsza się poziom napięcia,
 • zostaje uaktywniona sfera komunikacji niewerbalnej,
 • wzmacnia się poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa,
 • zwiększa się poziom akceptacji siebie,
 • uaktywnia się ekspresja samego siebie.

Arteterapia pozwala na:

 • pozawerbalne porozumiewanie się,
 • rozwijanie własnych działań twórczych,
 • uzewnętrznianie własnych przeżyć,
 • zaspokajanie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa,
 • zrozumienie własnych potrzeb, pragnień,
 • zmiana optyki widzenia swoich problemów,
 • akceptacja siebie oraz innych,
 • tworzenie pozytywnych nawyków,
 • relaks, przyjemność, odpoczynek.

W kolejnym artykule zostaną opisane poszczególne rodzaje arteterapii oraz ich zastosowanie w zabawie i terapii z dziećmi.