Aleksandra Adamus

Aleksandra Adamus

Logopeda

W 2014 roku ukończyłam, studia licencjackie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku: Logopedia specjalność nauczycielska.
Obecnie poszerzam swoją wiedzę na studiach magisterskich na kierunku Logopedia o specjalności wczesna interwencja logopedyczna.
Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Szkole Podstawowej nr 25 i 34 w Olsztynie oraz kilku przedszkolach na terenie Trójmiasta, w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Tczewie i Szpitalu rehabilitacyjnym w Dzierżążnie, gdzie prowadziłam indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z niepełnosprawnościami. Przez kilka lat współprowadziłam audycję radiową „Dziecinada” Radiu Olsztyn. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach, specjalistycznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych.
Terapię z dziećmi staram się prowadzić w sposób kreatywny, często sama tworzę pomoce do ćwiczeń, tak aby każde zajęcia były dobrą zabawą i jednocześnie przynosiły efekty.

Skontaktuj się

Jąkanie u dziecka - czy można temu zapobiec?

Nie wszystkie dzieci komunikują się w sposób płynny. Niektórym zdarzają się „zająknięcia” podczas odpowiedzi na zadany temat, czy podczas swobodnej rozmowy. Nieznaczne „potknięcia”, które nie zakłócają wypowiedzi są normą, natomiast te, które znacznie utrudniają wypowiadanie się należy zdiagnozować. Rozwojowa niepłynność mówienia (normalna) może przerodzić się w jąkanie wczesnodziecięce (patologiczne), a ono w trwałe jąkanie. Wyniki badań epidemiologicznych w zakresie jąkania wskazują, że u około 60 proc. dzieci z niepłynnością mówienia,
Jak nauczyć przedszkolaka czytania i pisania?

Rozwój myślenia i mowy idą w parze. Rozwój tych zdolności jest pod wieloma względami procesem trwającym przez całe życie. Brak odpowiednich ćwiczeń werbalnych we wczesnych latach życia może w poważnej mierze przeszkodzić rozwojowi umiejętności czytania w przyszłości. Dojrzałość do uczenia się wiąże się z takim etapem rozwoju dziecka, w którym może ono przyswajać nowe rzeczy z łatwością, bez większych problemów i napięć emocjonalnych, odnosząc przy tym sukcesy. Do osiągnięcia tego typu
Jak wspomagać rozwój mowy dziecka w okresie przedszkolnym

Podstawowym środowiskiem kształtowania myślenia i mowy jest rodzina. Rozwój tych funkcji przebiega niemal automatycznie w związku z różnymi sytuacjami, z którymi na co dzień spotyka się dziecko: ubieraniem, rozbieraniem, myciem, jedzeniem, zabawą, zajęciami domowników. Dziecko ma okazję o wszystko pytać na bieżąco i zwykle otrzymuje cierpliwą odpowiedź. Ma to szczególne znaczenie w tzw. okresie pytań i przekory, gdy dziecko zasypuje domowników lawiną pytań. Tym sposobem wyzwala się mowa sytuacyjna. Czynniki uczuciowe (więź emocjonalna