Aleksandra Śmietańska

Skontaktuj się

Czym to jest Alkoholowy Zespół Płodowy?

Istnieje wiele czynników biologicznych, chemicznych czy fizycznych mogących spowodować poważne uszkodzenie organizmu jeszcze w czasie życia prenatalnego. Jednym z nich jest dostępny na każdym kroku alkohol, który spożyty przez matkę w okresie ciąży, może skutkować nawet śmiercią płodu lub nieuleczalnymi zaburzeniami fizycznymi, psychicznymi, nazwanymi FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (ang. fetal alcohol syndrome). Termin FASD nie jest rozpoznaniem klinicznym, gdyż obejmuje zbyt szeroki obszar zaburzeń. Jednak pod tym terminem