Alicja Sakra - Leśniańska

Alicja Sakra - Leśniańska

Fizjoterapeutka. Absolwentka Akademii Wychowania Fizyczego i Sportu w Gdańsku. Certyfikowany terapeuta metody PNF, kinesiotapingu. Ukończyła kursy terapia dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi, specjalistyczną terapia skolioz wg. Kwiatkowskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach: szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych. Pracowała z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi ( porażenie mózgowe, miopatie…), wadami postawy, specjalizuje się w skoliozach. W pracy z dziećmi wykorzystuje elementy koncepcji Bobath, terapii FITS. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie, dokłada wszelkich starań, aby terapia była skuteczna.

Skontaktuj się

Jak możemy wpłynąć na prawidłową postawę naszego dziecka?

Postawa ciała to cecha charakterystyczna każdego człowieka. Jest wypadkową warunków współczesnego życia, budowy ciała i sprawności organizmu. Zależy ona od właściwie ukształtowanego układu kostno – więzadłowego, dobrze rozwiniętego i wydolnego układu mięśniowego, sprawnie działającego układu nerwowego, od którego zależy wykształcenie i rozwinięcie prawidłowego odruchu postawy. Postawa zmienia się w ciągu całego życia. Zmiany te zależą od wieku, płci, rasy, ale także od trybu życia, rodzaju pracy i wielu innych czynników. Na postawę
Sygnały alarmowe nieprawidłowego rozwoju dziecka

Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka to zbiór funkcji motorycznych, które umożliwiają mu osiągnięcie niezależności w poruszaniu się. Nieharmonijny rozwój w tym zakresie może być zauważony już w życiu płodowym, u noworodka lub w kilka miesięcy po urodzeniu. W okresie noworodkowym i niemowlęcym dziecko najintensywniej rozwija się psychoruchowo. Rozwój umysłowy zwłaszcza w pierwszym roku życia jest praktycznie uzależniony od rozwoju motorycznego. Oznacza to, że dziecko podążając do przedmiotu, np. pełzając, pozna obiekt