Arleta Zielonka

Skontaktuj się

Arteterapia - terapia przez sztukę

A. Mudrow – rosyjski lekarz –  w XIX wieku napisał: “główne zadanie lekarza polega na oderwaniu myśli chorego od trosk domowych i zmartwień, które same w istocie są chorobą. Znając wzajemne oddziaływanie duszy i ciała trzeba wiedzieć, że duchowe lekarstwa leczą ciało. Takim lekarstwem jest sztuka. Sztuką smutnego – pocieszysz, zdenerwowanego – uspokoisz, opryskliwego – przestraszysz, tchórzliwego uczynisz śmiałym, skrytego – otwartym a zuchwałego – pokornym. W sztuce zawarta jest