Hanna Ostrowska

Hanna Ostrowska

Ukończyła kierunek psychologia ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Diagnostyka Psychologiczna na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła III stopniowy kurs terapii behawioralnej w Instytucie Wspomagania Rozwoju w Gdańsku. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z deficytami rozwojowymi, głównie z autyzmem. Doświadczenie zdobyła pracując w placówkach terapeutycznych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, gdzie prowadziła diagnozę, terapię indywidualną i grupową. Ukończyła liczne kursy oraz warsztaty z zakresu wspierania rozwoju dziecka z m.in. wykorzystującymi metodę integracyjną odruchy S. Masgutowej, treningi nawyków celowej aktywności. Na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę biorąc udział w ogólnopolskich konferencjach dotyczących m.in. autyzmu i nowoczesnych technik edukacji.

Skontaktuj się

Możliwości kształcenia uczniów z niepełnosprawnością

Wszystkie dzieci z niepełnosprawnością mają możliwość kształcenia zgodnie ze swoimi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Różne możliwości kształcenia uczniów niepełnosprawnych pozwalają na wybór optymalnej dla danego dziecka szkoły – z punktu widzenia jego potrzeb na danym etapie. Decyzja o tym, jaka forma kształcenia jest najodpowiedniejsza dla danego dziecka, należy do ważnych wyborów życiowych, stąd ogromna odpowiedzialność ciążąca na osobach je podejmujących – pracownikach poradni i rodzicach. Nie są to jednocześnie decyzje
Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka w drugim roku życia

Wiek poniemowlęcy przynosi istotne zmiany w rozwoju społecznym. Ma to związek z kształtowaniem się w tym okresie odrębności „Ja” dziecka, które zaczyna dostrzegać, że on i matka to dwie odrębne osoby. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że ma własne pragnienia i potrzeby i zaczyna je komunikować, kształtując poczucie odmienności. W tym czasie powoli znaczenia zaczynają nabierać kontakty z rówieśnikami i innymi członkami rodziny. Między 12. a 24. miesiącem życia następuje również