Joanna Olczyk

Joanna Olczyk

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność rehabilitacja osób ze złożoną niepełnosprawnością. Obecnie dokształca się na studiach podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Jest certyfikowanym terapeutą koncepcji NDT Bobath i na tej metodzie głównie opiera swoją pracę. Posiada także certyfikaty metod takich jak Integracja Sensoryczna I-go stopnia, PNF, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne czy Kinesiology Taping, których to elementy stara się wplatac w kompleksową terapię. W najbliższym czasie planuje ukończyć II-gi stopień Integracji Sensorycznej.

Skontaktuj się

Czy warto szczepić dziecko?

Jest to pytanie, które niejednokrotnie kołacze się w głowach świeżo upieczonych i rodziców w ogóle. Każdy chce dla swojego dziecka jak najlepiej, ale co wybrać kiedy z rozmaitych źródeł otrzymuje się niejednokrotnie sprzeczne komunikaty. Niniejszy artykuł nie będzie wbrew postawionemu w tytule pytaniu jednoznaczną odpowiedzią: „Tak, szczepić” lub „Nie, nie szczepić”. Mam jednak nadzieję, że skłoni on wszystkich mających wątpliwości do poszerzenia swojej wiedzy na temat szczepień, sprawdzenia faktów, badań
Koncepcja NDT-Bobath w świetle ICF

Koncepcja NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment Bobath) jest neurorozwojową metodą leczenia usprawniającego niemowląt i dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym. Oparta jest na założeniach metody Bobathów i zmodyfikowana dla zastosowania u niemowląt i dzieci przez dr Elsbeth Koenig i fizjoterapeutkę Mary Quinton. Za jej podstawowe i niepodważalne walory uważa się zachowanie fizjologicznego rozkładu dnia dziecka oraz właściwego poziomu relacji matka-dziecko, a także stymulację i normalizację rozwoju ruchowego bez zakłócania pozostałych podstawowych potrzeb rozwojowych