Katarzyna Lamparska

Skontaktuj się

Na czym polegają ćwiczenia prozodyczne?

Prozodia mowy to takie cechy, które nadają brzmieniowy charakter wypowiedzi. Do tych cech należą akcent, intonacja. Prawidłowym warunkiem rozwoju mowy jest właśnie percepcja struktury prozodycznej, umożliwia ona wtenczas efektywność komunikacji. Ważną funkcję pełni aspekt emocjonalny wypowiedzi, który nadaje formę budowania własnego schematu przekazywania informacji. Z warstwą prozodyczną mowy wiąże się płynność mówienia. Polega ona na swobodnym  utrzymaniu wypowiedzi w odpowiednim tempie i rytmie. Podczas badania prozodii mowy zwraca się uwagę
Co to jest Integracja Sensoryczna?

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest A. Jean Ayres, która w latach sześćdziesiątych sformułowała hipotezy na temat związków funkcji psychoneurologicznych, a zachowaniem i uczeniem się dziecka. Ta forma terapii w Polsce dotarła w roku 1993. Integracja Sensoryczna to proces odbierania, przetwarzania bodźców. Ponieważ nasz mózg czerpie informacje poprzez odpowiednie systemy sensoryczne, które pozwalają nam uzyskać prawidłowy obraz świata możemy zinterpretować rzeczywistość. Wszystkie zarejestrowane bodźce muszą zostać przetworzone, by stworzyć całościowy wielozmysłowy
Dziecko mówi o sobie w trzeciej osobie – czy to normalne?

Kształtowanie się umiejętności językowych u dziecka jest procesem przebiegającym etapami. Składniowy system języka dziecka pojawia się dość wcześnie. Mówienie o sobie w trzeciej osobie (on, ona) zamiast w pierwszej (ja) jest zjawiskiem rozwojowym u dzieci w drugim roku życia. Pod koniec trzeciego roku życia dzieci wychowywane w korzystnych warunkach mają już opanowane podstawy systemu językowego – tak od strony leksykalnej, jak i gramatycznej. Mowa jest oparta na praktycznej znajomości języka, która przejawia się
Konsekwencje problemów z integracją sensoryczną.

Obserwacja i badania wykazują, że zaburzenia integracji sensorycznej pojawiają się już na wczesnym etapie życia dziecka, kiedy jeszcze nie rozpoznano innych nieprawidłowości w rozwoju. Wówczas są one często bagatelizowane do czasu, gdy zaczynają skutkować narastającymi problemami wymagającymi pomocy. Wczesne rozpoznanie i kompensacja może w dużej mierze zapobiec późniejszym problemom. Już w trakcie życia płodowego kształtują się nasze zmysły. Do podstawowych należą: zmysł dotyku, przedsionkowy oraz proprioceptywny. W trakcie rozwoju mózgu
Jak prawidłowo kąpać dziecko?

Podstawowym elementem pielęgnacji dziecka jest kąpiel. Jest to ogromne przeżycie dla dziecka, ale też dla rodziców. Najlepiej aby kąpiel odbywała się o stałej porze, przed wieczornym karmieniem. Przygotujmy wszystkie niezbędne rzeczy, byśmy mieli je w zasięgu ręki. Poniżej znajduje się lista najpotrzebniejszych rzeczy oraz kilka ważnych rad dla młodych rodziców odnośnie kąpieli. Oto w co musimy się zaopatrzyć: plastikowa wanienka (dno wykładamy tetrową pieluszką), ręcznik frotte (przydatny do ułożenia dziecka po kąpieli),
Rozwój psychofizyczny czterolatka. Na co warto zwrócić uwagę?

Czwarty rok życia stanowi przełomowy dla dziecka moment. Jest to moment pójścia do przedszkola. Charakterystyczny jest wtedy rozwój motoryczny, poznawczy, językowy i emocjonalny, który pozwala dziecku odnaleźć się w grupie. Dziecko staje się samodzielniejsze oraz zakres komunikacji ulega zwiększeniu. Rozwój ruchowy przebiega szybciej, ale nie skokowo. Nasza pociecha udoskonala posiadane już umiejętności nabywając nowe. W rozwoju dziecka czteroletniego warto, więc zwrócić uwagę na: MOTORYKA DUŻA Osiągnięcia w zakresie dużej motoryki: wchodzenie
Co może zaszkodzić słuchowi dziecka?

Słuch pozwala nam na odbieranie bodźców akustycznych, przez co lepiej poznajemy otaczający nas świat oraz możemy reagować na to, co się w nim dzieje. Wiemy, że już przesiewowe badania słuchu u noworodków umożliwiają wczesne wykrycie potencjalnej wady. Jednak nie tylko rodzice dzieci z podejrzeniem lub stwierdzonym deficytem słuchu powinni zastanowić się nad tym, jaką profilaktykę stosować w dalszym rozwoju i jakie czynniki mogą zaszkodzić delikatnemu organowi, jakim są uszy. System
Problemy w szkole. Jak pomóc dziecku w nauce?

Jedno jest pewne. Z pewnością nie jesteś jedynym rodzicem, którego dziecko boryka się z  problemami związanymi z uczeniem się, przystosowaniem do zasad panujących w klasie oraz przetwarzaniem wiedzy. Owe nierówności rozwojowe mogą być związane z mową, rozwojem ruchowym lub percepcją. Naruszenie jednej z tych sfer może rzutować na nieefektywność pracy dziecka. Co zrobić wtedy , kiedy nasze dziecko nie nadąża za materiałem szkolnym? Rodzicu, tylko spokojnie Cierpliwość w stosunku do