Kinga Wisniewska

Kinga Wisniewska

Jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie ukończyła Pedagogikę o specjalizacji resocjalizacja oraz Pedagogikę Przedszkolną z terapią dziecka. Jest również certyfikowanym animatorem zabaw dziecięcych. W toku studiów była wolontariuszką w Przedszkolu Publicznym w grupie integracyjnej, gdzie następnie odbyła staż zawodowy. Od 2012 roku współpracowała z Centrum Rozwoju Dziecka „Edu Leo”.

Skontaktuj się

Wyobraźnia - klucz do twórczego myślenia

Dzieci kochają wymyślać różne rzeczy. Warto zachęcać je do tego, by robiły to jak najczęściej, bo wyobraźnia to niezwykle przydatna w życiu cecha. Naturalnym przedłużeniem wzroku jest specyficzna zdolność do wywoływania obrazów umysłowych pozbawionych aktualności informacji dostarczanych przez ten właśnie umysł. Zdolnością do przywoływania i kreowania takich obrazów jest właśnie wyobraźnia. Dlaczego warto o nią dbać? Jednym z głównych czynników warunkujących sukces człowieka jest jego umiejętność twórczego myślenia. Warto zachęcać