Paulina Wierzchowska

Paulina Wierzchowska

Neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała jako logopeda w Szkole Podstawowej w Pępowie. Doświadczenie logopedyczne zdobywała również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy i w Gdańsku, Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG oraz Szpitalu Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku. Stale poszerza swoją wiedzę oraz podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Ukończyła m.in. szkolenia w ramach Metody Krakowskiej, szkolenie dotyczące wczesnej interwencji logopedycznej oraz diagnozy autyzmu i zaburzeń pokrewnych. Brała udział w konferencji na temat dysleksji i SLI oraz jąkania. Prowadzi diagnozy i terapie logopedyczne dzieci z wszelkimi zaburzeniami mowy, komunikacji i języka. W pracy z dziećmi kieruje się przede wszystkim zasadą indywidualizacji i holistycznym podejściem. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz SLI, a także wokół zagadnień dotyczących afazji i dyzartrii.

Skontaktuj się

Ankyloglosja, czyli krótkie wędzidełko podjęzykowe

Jak sama nazwa wskazuje, wędzidełko podjęzykowe znajduje się pod językiem. Jest to fałd pokryty błoną łączący w linii pośrodkowej dno jamy ustnej z dolną powierzchnią języka. Wędzidełko języka jest dobrze widoczne po uniesieniu języka w kierunku podniebienia. Co jest konsekwencją za krótkiego wędzidełka podjęzykowego i jak rozpoznać, czy występuje u naszego dziecka? Ankyloglosja, bo tak nazywa się zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, powoduje przede wszystkim ograniczoną ruchomość języka, a co za
Czy moje dziecko się jąka?

Rodzice często zwracają się do logopedów z wątpliwościami dotyczącymi płynności mowy ich dziecka. Czasem trudno im jest odróżnić rozwojową niepłynność mówienia (która zanika wraz z rozwojem mowy i sprawności językowej dziecka) od jąkania wczesnodziecięcego. Jąkanie w każdym przypadku jest inne, jednak pewne cechy, które charakteryzują to zaburzenie, są niezmienne. Czym jest jąkanie? objawy niepłynności, tj. powtarzanie sylab i/lub słów, przedłużanie głosek, blokowanie dźwięków, wtrącenia (yyy,eeee), pauzy, wracanie do początku lub
Jak mówić (i jak nie mówić) do dzieci?

Podstawowym mechanizmem uczenia się jest naśladownictwo. To jeden z pierwszych sposobów nabywania wielu nowych umiejętności przez nasze dzieci. Jest to też jeden ze sposobów nauki mówienia i posługiwania się mową jako narzędziem komunikacji. Dlatego niezwykle ważne dla rozwoju mowy i kształtowania prawidłowych wzorców językowych jest to, w jaki sposób mówimy do dzieci oraz w ich obecności.   “Mowa nianiek” My, dorośli (szczególnie kobiety), zwracając się do dzieci, używamy często osobliwego
Rola rodziców w terapii logopedycznej dziecka

Dziecko ma kontakt z logopedą najczęściej tylko raz w tygodniu przez pół godziny lub godzinę. W tak krótkim czasie trudno jest się czegoś nauczyć, coś naprawić, zbudować coś od podstaw. I tu właśnie otwiera się pole do popisu dla rodziców. Kluczowych partnerów logopedy w pracy nad wadą wymowy u dziecka. Wyobraźmy sobie kogoś, kto uczy się grać na pianinie, naprawia zepsuty samochód lub buduje dom. Wykonywanie tych czynności pół godziny jeden
Rozwój mowy dziecka, co każdy rodzic wiedzieć powinien

Na rozwój mowy dziecka wpływ ma bardzo wiele różnych czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wśród nich jest rozwój psychoruchowy, emocjonalny i społeczny dziecka oraz warunki środowiskowe, w których się wychowuje. Poza tym na rozwój mowy wpływa funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, słuchu fizycznego (zdolności do słyszenia fal dźwiękowych), fonematycznego, budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego (w tym funkcje pokarmowe, czyli to jak dziecko je) i oddechowego. Nie należy też zapomnieć o czynnikach