Urszula Jaworska, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Skontaktuj się

Nadwrażliwość dotykowa u dzieci

Obronność dotykowa to dosyć częsta diagnoza dotycząca procesów przetwarzania sensorycznego. Jest ona dysfunkcją integracji sensorycznej, w której nieprawidłowy jest odbiór bodźców dotykowych. Należy do zaburzeń modulacji sensorycznej, czyli zdolności układu nerwowego do hamowania i modulowania informacji z receptorów dotyku. Wrażenia czuciowe, które odbiera dziecko, powodują wygórowane, awersyjne reakcje emocjonalne, nadpobudliwość, dyskomfort czy inne problemy z zachowaniem. Nadwrażliwość dotykową często można obserwować u dzieci mających problemy szkolne. Takie dzieci nie potrafią
Integracja sensoryczna - jak rozpoznać, że dziecko potrzebuje pomocy?

Integracja sensoryczna jest procesem organizującym docierające do mózgu informacje zmysłowe, tak aby mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym mózg segreguje informacje, rozpoznaje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, a następnie przesyła odpowiedzi, adekwatne do wymagań płynących ze środowiska, w formie reakcji fizycznej, myśli lub uczuć. Informacje płyną z receptorów wzrokowych, słuchowych, smakowych, dotykowych, proprioceptywnych (czucie głębokie) oraz przedsionkowych (zmysł równowagi). Te skomplikowane procesy, rozgrywające się w