Jak nauczyć przedszkolaka czytania i pisania?

Rozwój myślenia i mowy idą w parze. Rozwój tych zdolności jest pod wieloma względami procesem trwającym przez całe życie. Brak odpowiednich ćwiczeń werbalnych we wczesnych latach życia może w poważnej mierze przeszkodzić rozwojowi umiejętności czytania w przyszłości.

Dojrzałość do uczenia się wiąże się z takim etapem rozwoju dziecka, w którym może ono przyswajać nowe rzeczy z łatwością, bez większych problemów i napięć emocjonalnych, odnosząc przy tym sukcesy.

Do osiągnięcia tego typu dojrzałości konieczne jest odpowiednie przygotowanie oraz zaangażowanie dziecka, jego rodziców i nauczyciela. Dojrzałość szkolna ściśle wiąże się z gotowością do czytania i pisania

Ćwiczenia stymulujące pisanie

 • Łączenie kropek linią ciągłą
 • Rysowanie linii zaokrąglonych
 • Odwzorowywanie sylwetek, obrazków, kolorowanie konturów
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – obrysowywanie konturów bez odrywania kredki od kartki
 • Szlaczki – rysowanie wg. podanego wzoru i wg. własnego pomysłu
 • Dobieranie takich samych obrazków – domino obrazkowe.

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową

Są to ćwiczenia grafomotoryczne, w których czynności ruchowe odbywają się pod ścisłą kontrolą wzroku:

 • zamalowywanie obrazków
 • kalkowanie
 • łączenie kropek
 • rysowanie po śladzie
 • kończenie szlaczków
 • odwzorowywanie rysunków zgodnie ze wzorem

Takie ćwiczenia można potraktować jak świetną zabawę. Sprawią dziecku jeszcze większą frajdę, jeśli zaangażują się w nie także rodzice. Dziecko najchętniej uczy się przez obserwację. Tata rysujący szlaczki lub mama łącząca ze sobą kropki to dla dziecka najlepsza zachęta do pracy.

Bibliografia: „Psychologia rozwoju człowieka”, J. Trempała, 2011.; „Nauka czytania w szkole podstawowej”, E. Malmquist, Warszawa, 1982; „Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym”, WsiP, Warszawa, 1999.; „Uczymy czytać w przedszkolu”, H. Mystkowska, Warszawa 1979