Czym jest autyzm?

Zaburzenie jako pierwszy opisał w 1943 roku Leo Kanner uważany za twórcę psychiatrii dziecięcej. Przełomowa publikacja nosiła tytuł  „Zaburzenia autystyczne kontaktu afektywnego” (ang. ‚Autistic diturbances of affective contact. Nervouse Child’). Mimo że było to ponad siedemdziesiąt lat temu, już wtedy psychiatra bardzo trafnie określił to zaburzenie mianem ‚early infantile autism’, czyli „autyzmu wczesnodziecięcego”. Dzisiaj wiadomo już, że zaburzenia autystyczne nie odnoszą się jedynie do okresu dzieciństwa.

Objawy autyzmu

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, objawiającym się problemami w interakcjach społecznych, specyficznym zachowaniu, zaburzonej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dzieci z autyzmem są lękliwe, ich nastrój ulega częstym wahaniom. Nie lubią zmian, często reagują na nie histerią, a nawet agresją.

Wśród dzieci z tym zaburzeniem częste jest:

  • chodzenie na palcach,
  • stereotypia ruchowe takie jak: trzepotanie palcami czy skręcanie włosów,
  • autoagresja (na przykład uderzanie głową w stół),
  • zabawa, która nie układa się w logiczną całość, jest mało aktywizująca. Może przykładowo polegać na kręceniu przez godzinę sznurkiem, przelewaniu wody, rwaniu kartki papieru.

Zaburzenia mowy i trudności w relacjach

W mowie dzieci autystycznych występują liczne echolalie, czyli niepotrzebne powtarzanie słów lub zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby. Mogą to być echolalie natychmiastowe albo odroczone. Zdarza się też, że jedne i drugie występują jednocześnie, w tej samej wypowiedzi.

Osoby z tym zaburzeniem mają duży problem ze rozumieniem relacji międzyludzkich, uczuć, z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu  wzrokowego, z naśladowaniem ruchów oraz gestów drugiego człowieka, z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych. Ogromnym problemem stanowi też dla nich skoncentrowanie się na konkretnym zadaniu.

Gdy podejrzewasz autyzm u dziecka

Rodzice zaniepokojeni zachowaniami dziecka wskazującymi na autyzm, przede wszystkim powinni skonsultować się z psychologiem dziecięcym. Może on zasugerować dalsze konsultacje z logopedą oraz neurologiem dziecięcym.

 

Pisząc artykuł, korzystałam z: L. Sochocka, T. Lisek, A. Zwierzyńska, Wybrane metody leczenia autyzmu. Ośrodek terapii dziennej w Kup, Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 2, 155–161, ISSN 2082-9876; Pisula Ewa, Małe dziecko z autyzmem, Łódź 2005, ISBN 83-89574- 87-XAutyzm – czym jest?