Jak przygotować się na pierwszą wizytę u logopedy?

Pierwsza wizyta u logopedy wiąże się ze stresem zarówno u dziecka, jak i jego rodziców. Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów, warto się do tej wizyty odpowiednio przygotować. Badanie logopedyczne nie jest bolesne ani nieprzyjemne. Celem pierwszej wizyty u logopedy jest przeprowadzenie wnikliwej i rzetelnej diagnozy, a w konsekwencji, jeżeli istnieje taka potrzeba, przekazanie wskazówek do wpierania rozwoju mowy dziecka bądź przygotowanie planu dalszego postępowania terapeutycznego z dzieckiem.

Gabinety logopedyczne, oprócz materiałów i narzędzi diagnostycznych, są dostosowane do potrzeb maluchów. Znajdują się w nich zabawki, odpowiedniej wielkości meble. Samo badanie logopedyczne jest prowadzone w obecności rodzica, dziecko czuje się więc bezpiecznie. Zadania przeprowadzane się w formie zabawy, zachęcając dziecko do nawiązania prawidłowego kontaktu z terapeutą. Umożliwia to kontynuowanie dalszej współpracy i przeprowadzenie wnikliwej obserwacji dziecka.

Przyjazna atmosfera oraz obecność rodzica podczas badania daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i swobody, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na wiarygodność wyników prowadzonego badania logopedycznego.

Przed wizytą warto porozmawiać z dzieckiem, gdzie go zabieramy i w jakim celu. Dziecko nie powinno odczuć naszego stresu, zdenerwowania. Warto je zainteresować tą wizytą, a jeżeli pojawią się ze strony dziecka pytania – spokojnie odpowiadać.

Co dzieje się w gabinecie logopedy?

Konsultacja czy diagnoza logopedyczna zaczyna się od wnikliwego wywiadu logopedycznego z rodzicem. Warto przygotować się do takiej rozmowy, przypominając sobie najważniejsze fakty z życia dziecka, zaczynając od przebiegu ciąży, porodu, oceny dziecka z okresu noworodkowego, niemowlęcego, osiąganych przez niego kamieni milowych. Logopeda może  poprosić o dane z okresu ciąży (przyjmowane w trakcie ciąży leki, występujące w tym czasie stresy psychiczne, choroby przebyte w trakcie ciąży –  choroby przewlekłe, zakażenia, urazy, wypadki; choroby, wady wrodzone występujące w rodzinie). Podczas wywiadu istotne będą  informacje o przebiegu porodu oraz stanie dziecka po porodzie (ułożenie płodu, niedotlenienie, napięcie mięśniowe, masa urodzeniowa, punktacja Apgar, zaburzenia, choroby).

Logopeda zapyta także o dotychczasowy przebieg rozwoju dziecka (choroby zakaźne wieku dziecięcego, schorzenia górnych dróg oddechowych – np. przerost migdałków podniebiennych, zatrucia, alergie, stan słuchu, przebieg procesów emocjonalnych (występująca nadpobudliwość, agresja),  rozwój ruchowy – czy dziecko raczkowało, kiedy zaczęło chodzić, czy przyjmowało bądź nadal przyjmuje jakieś leki, jak przebiegał rozwój mowy dziecka – czy głużyło, gaworzyło, czy zanim zaczęło mówić komunikowało swoje potrzeby za pomocą gestów, kiedy pojawiły się pierwsze słowa, kiedy zaczęło posługiwać się pierwszymi zdaniami prostymi.

Ponadto dla logopedy niezwykle istotne są informacje odnośnie sposobu karmienia dziecka – czy było ono karmione piersią czy butelką i jak długo, czy używało smoczków, gryzaków oraz czy dziecko ssało kciuk, wargę, pieluszkę. Logopeda zapyta także o to, czy kiedykolwiek dziecko miało problem z którąś z funkcji, takich jak: oddychanie, połykanie, ssanie, gryzienie, żucie. Dla specjalisty istotne jest to czy dziecko podczas snu oddycha nosem czy ustami, czy chrapie w czasie snu, czy podczas snu moczy poduszkę śliną, czy dziecko wykazuje w postawie jakieś wady oraz czy jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów. Zapyta, czy w najbliższej rodzinie występują zaburzenia mowy lub artykulacji.

Co zabrać ze sobą?

Na diagnozę logopedyczną warto zabrać ze sobą wyniki badań słuchu, badań neurologicznych, jeżeli takie były przeprowadzane. Jeżeli rodzice posiadają wcześniejsze opinie logopedyczne bądź opinie, zalecenia  od innych specjalistów, warto je także ze sobą zabrać.

Należy pamiętać, że logopeda jest dla rodziców i ich dziecka. Jeżeli w trakcie spotkania pojawią się jakieś pytania czy wątpliwości, warto prosić o wyjaśnienia, nie bać się zadawać pytań, prosić o wskazówki.

Pierwsza wizyta kończy się przedstawieniem zebranych przez logopedę wniosków. Informuje on o występujących bądź nie trudnościach w zakresie rozwoju mowy lub artykulacji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, informuje o potencjalnych zagrożeniach w rozwoju mowy oraz ich konsekwencjach, a także proponuje ewentualną terapię logopedyczną.

Jeżeli wada jest niewielka bądź należy dać dziecku więcej czasu na osiągniecie sprawności w zakresie rozwoju mowy adekwatnej do wieku rozwojowego, zaleca wspieranie rozwoju mowy w środowisku domowym. Wówczas logopeda przekazuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Na prośbę rodzica możliwe jest także wystawienie pisemnej opinii logopedycznej po odbytej diagnozie.