Jak uczy się moje dziecko – o wzrokowcach

Styl uczenia się to składowa charakteru dziecka, jego indywidualnych predyspozycji, temperamentu i życiowych doświadczeń. Współczesne szkoły niestety nie są miejscem, gdzie stosuje się zindywidualizowane metody i formy nauczania, dlatego też ważne jest, aby dziecko odnalazło bądź wypracowało osobisty styl uczenia się, ułatwiając sobie przyswajanie wiadomości.

W przypadku większości dziewcząt i chłopców to zmysł wzroku jest najważniejszym analizatorem, służącym do zapamiętywania wiadomości. Wzrokowcy najszybciej przyswajają materiał, gdy mają go przed sobą, dlatego też muszą wziąć do ręki podręcznik, aby śledzić tekst wzrokiem, kiedy nauczyciel tłumaczy im wybrane kwestie.

Dlaczego on ciągle „coś bazgrze”?

Wzrokowcy tworzą wspomagające symbole rysunkowe, obrazki, mapy skojarzeń na marginesach, wykorzystując różne typy wykresów czy schematów.  Kiedy zeszyty czy książki twojego dziecka zawierają liczne rysunki, które wydaje się, że powstały na skutek braku zainteresowania dziecka  zajęciami szkolnymi – nie neguj ich – być może są one kluczem do skojarzenia lub przypomnienia zdobytych informacji. Z powodu bogatej wyobraźni wzrokowców, podczas zajęć lekcyjnych najbardziej docierają do nich prezentacje multimedialne, filmy czy pokazy.

Uczniowie przyswajający wiedzę przy pomocy zmysłu wzroku cechują się szczególnymi uzdolnieniami plastycznymi, dlatego też już od początku warto zwracać uwagę na sposób pisania, rysowania czy malowania dziecka. Wzrokowcy mają ładny charakter pisma, lubią tworzyć liczne notatki i kreślić rysunki. Jeśli twoje dziecko cechuje się tym sposobem przyswajania wiedzy, na pewno więc nie będzie miało problemu z rysowaniem szlaczków czy pisaniem.

Wzrokowcy mają bardzo dobre wyczucie kolorystyki – zapadają im w pamięci kolory i szczegóły, na które przeciętny człowiek nie zwróciłby uwagi. U mniejszych dzieci można zauważyć chęć eksperymentowania z barwami, np. podczas malowania farbami, gdzie mogą łączyć ze sobą rozmaite kolory, ciekawe efektów swoich poczynań. Dzieci o typie wzrokowym dobrze czują się w otoczeniu w wielorakich barwach.

Po czym jeszcze można rozpoznać wzrokowców? Ich zaletą jest fakt, iż bardzo dobrze zapamiętują twarze, imiona, wygląd ludzi, jak i przedmiotów. Niektórzy wzrokowcy posiadają, tzw. pamięć „fotograficzną” – potrafią wyobrazić sobie, gdzie znajduje się w książce określona ilustracja czy treść – posługując się lokalizacją wybranego celu, np. ilustrację foki znajdziemy na prawej stronie, w górnym narożniku. Notatki takich dzieci są bardzo przejrzyste; tekst często wyjustowany, z wcięciami w odpowiednich momentach; ważniejsze rzeczy są podkreślone na kolorowo bądź ujęte w ramki, kółka itp. Kiedy wzrokowiec próbuje przypomnieć sobie potrzebną informację, spogląda w górę, gdyż tak jest mu łatwiej. Materiał, z którego dziecko korzysta, musi być, jak najbardziej atrakcyjny dla oka, dlatego zadbaj o interesujące, różnorodne i kolorowe książki czy gazety dla swojej pociechy.

Wzrokowcy są typem osób, którym łatwiej przychodzi pisanie niż mówienie, lecz jednocześnie są ekspresyjni, potrafią bardzo dobrze manipulować wzrokiem. Mówią przeważnie szybko, rytmicznie, stosunkowo chaotycznie, dlatego należy bardzo wsłuchać się, aby uchwycić treść i sens wypowiedzi. Ponadto, dzieci wykorzystujące w codzienności analizator wzroku, lubią porządek wokół siebie do tego stopnia, iż książki czy zabawki leżące na półce muszą być ułożone równo z jej krawędzią, bądź leżeć zawsze na wyznaczonym miejscu.

Prosząc taką osobę o wyjaśnienie czegoś, możemy się spodziewać, że weźmie ona do ręki długopis bądź kredkę i zacznie rysować, tworzyć schemat czy mapę. Jeżeli mowa o zajęciach szkolnych, wzrokowiec zazwyczaj siada w pierwszej ławce, a kiedy zrozumie dane treści, powie: „Teraz już dokładnie widzę, o co ci chodzi”. Jeżeli wiesz, że twoje dziecko jest wzrokowcem  i chcesz sprawić mu drobny prezent – dobrze sprawdzą się gry pamięciowe oraz puzzle.