Jak uczy się moje dziecko? – o słuchowcach

Większość dzieci wykorzystuje zmysł słuchu do przyswajania wiedzy w bardzo niskim stopniu. Stąd często twierdzi się, że dzieci nie słuchają nauczyciela podczas lekcji. Tzw. metoda podająca, czyli wykład nauczyciela, rzeczywiście nie sprzyja przyswajaniu wiedzy przez uczniów. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek – słuchowcy, czyli dzieci, które uczą się słuchając.

Jak rozpoznać, czy nasze dziecko należy do tej grupy?

Siedem cech słuchowca

Słuchowcom najlepiej przychodzi uczenie się poprzez słuchanie dźwięków, dlatego lubią prowadzić dyskusje, referować, rozmawiać z innymi ludźmi, słuchać ich, czytać głosem bądź półgłosem. Uczą się szybko poprzez przysłuchiwanie się innym bądź czytając zazwyczaj głośno, lecz wolno materiał do przyswojenia. Wypowiedzi ustne słuchowców są bardzo długie i dokładne, wolą mówić o wszystkich działaniach niż oglądać je. Pomocne jest im także, wspólne przygotowywanie się wraz z rówieśnikami do zajęć, np. w formie omówienia zadań domowych, a często praca w grupie jest dla słuchowców idealnym sposobem realizowania materiału nauczania.

Uczniom, którzy przyswajają wiedzę za pomocą analizatora słuchu umykają szczegóły, gdyż nie zwracają większej uwagi na ilustracje czy obrazki. Ponadto, kiedy mają wybór przeczytania bądź odsłuchania lektury na MP3 wybierają audiobooki. Kolejno, zachowują w pamięci wszelkie wiadomości podane przez telefon.

Łatwo przychodzi im nauka języków obcych (szczególnie tych melodyjnych) oraz przedmiotów muzycznych, gdyż bardzo lubią słuchać muzyki, która pobudza słuchowców do działania. Walorem uczniów o preferencjach słuchowych jest fakt, iż bardzo dobrze zapamiętują nazwy własne, uczą się w tempie zaskakującym wierszyków, tekstów piosenek, rymowanek czy melodii. Posłużenie się elementami muzycznymi może przynieść wysokie rezultaty zapamiętania informacji. Dzieciom o wyostrzonym zmyśle słuchu łatwiej przychodzi nauka gry na instrumentach ze względu na dużą wrażliwość rytmiczną.

Słuchowcy popełniają wiele błędów natury ortograficznej, gdyż najbardziej odpowiadającą im formą przeprowadzania zajęć są wykłady, gdzie zazwyczaj piszą ze słuchu. Zauważa się, że przeważnie siadają w środkowych ławkach i podatni są na najdrobniejsze elementy, które zaburzają ich koncentrację oraz uwagę. Uczniowie wykorzystujący aparat słuchu przyswoją materiał, oznajmiając: „Słyszę, o czym do mnie mówisz”.

Uczniowie respektujący słuchowy system uczenia się potrzebują wiele wyjaśnień słownych – często również powtarzają szeptem słowa nauczyciela, bądź rozmawiają sami ze sobą, aby lepiej dotarły do nich dane wiadomości. Ważna jest modulacja i ton głosu nauczyciela, dokładność bądź szybkość wypowiadania słów przez niego. Kiedy słuchowiec nad czymś myśli, patrzy przed siebie, aby lepiej skupić się, dlatego jest to typ, tzw. „osoby głośno myślącej”.

Dzieci o preferencjach słuchowych są osobami, które zadają wiele pytań przed i w trakcie wykonywania zadania, lecz bardzo często pytania są „zbywane” przez nauczyciela. Takie zachowanie może być czynnikiem, który wpływa na brak zrozumienia przez ucznia danego zadania bądź nieprawidłowe wykonanie jego, a to niesie za sobą niższą efektywność edukacyjną.

Współczesne badania potwierdzają, iż słuchowcy – częściej dziewczęta niż chłopcy, pod wpływem poglądów swojego kolegi bądź koleżanki zmieniają zdanie, więc potencjalnie są osobami, którymi najłatwiej manipulować.

Drodzy nauczyciele i rodzice, wasze dzieci i uczniowie, respektujący słuchowy styl przyswajania informacji zapamiętują niemal wszystkie informacje usłyszane podczas lekcji czy rozmowy, dlatego wykorzystujcie właściwie czas zajęć lekcyjnych czy wspólnie spędzony czas w domu.