Krok po kroku: Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Bezpłatna pomoc specjalistyczna:

 

logopedia

rehabilitacja

integracja sensoryczna

terapia pedagogiczna

terapia psychologiczna

01

Wniosek   rodzica

Jeżeli dziecko nie posiada opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, rodzic może zwrócić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pegaz z wnioskiem o wydanie opinii.

02  Badania i diagnoza

Interdyscyplinarny zespół specjalistów dokonuje wieloprofilowej diagnozy, zbierając najważniejsze informacje o aktualnym poziomie rozwoju i obszarach wymagających terapii lub doskonalenia.

03 

WydanieOpinii

Na podstawie diagnozy tworzona jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, dzięki której może ono przystąpić do bezpłatnego programu zakładającego specjalistyczne terapię i pomoc specjalistów.

04 

Terapia

Przyznawane zostają zajęcia i terapie z wybranymi specjalistami np. z logopedą, neurologopedą, rehabilitantem, pedagogiem specjalnym, terapeutą integracji sensorycznej lub psychologiem.