Problemy w szkole. Jak pomóc dziecku w nauce?

Jedno jest pewne. Z pewnością nie jesteś jedynym rodzicem, którego dziecko boryka się z  problemami związanymi z uczeniem się, przystosowaniem do zasad panujących w klasie oraz przetwarzaniem wiedzy. Owe nierówności rozwojowe mogą być związane z mową, rozwojem ruchowym lub percepcją. Naruszenie jednej z tych sfer może rzutować na nieefektywność pracy dziecka. Co zrobić wtedy , kiedy nasze dziecko nie nadąża za materiałem szkolnym?

Rodzicu, tylko spokojnie

Cierpliwość w stosunku do dziecka to zasada numer jeden na drodze pokonywania trudności szkolnych. To, co nam, dorosłym, wydaje się proste, dla ucznia może być źródłem stresu i trudności. Poniżej znajdują się wskazówki, jak pokonywać wraz z dzieckiem problemy z nauką.

Praktyczne wskazówki dla rodziców

 •  nie krzycz! staraj się określić czynność, z którą dziecko ma problem, przyczynę niepowodzeń szkolnych i stwórz własny plan działania,
 • nie traktuj dziecka jak chore, niezdolne lub leniwe,
 • nie łudź się , że dziecko samo poradzi sobie z trudnościami lub z nich “wyrośnie”,
 • bądź pogodnym, życzliwym i cierpliwym doradcą, tak żeby dziecko nie obawiało zwrócić się do Ciebie z prośbą o pomoc,
 • obserwuj, co w czasie codziennej pracy jest najskuteczniejsze dla przezwyciężenia trudności,
 • chwal i nagradzaj dziecko – także za małe postępy;
 • w razie wątpliwości zgłoś się o pomoc do nauczyciela lub pedagoga szkolnego.

Najczęstsze przyczyny problemów szkolnych

 • nadmierna aktywność ruchowa, brak koncentracji uwagi
 • czynniki emocjonalne (na przykład nerwowa atmosfera w domu; problemy w kontaktach z rówieśnikami),
 • deficyty w zakresie mowy, myślenia abstrakcyjnego, myślenia przyczynowo – skutkowego
 • zaburzenia pamięci sekwencyjnej
 • deficyty w zakresie analizy i syntezy wyrazowej
 • zaburzenia w kontaktach społecznych

Jeżeli dziecko wyczuje postawę nadmiernie oczekującą, może to prowadzić do demotywacji, a w konsekwencji do jeszcze większych problemów. Pozytywne nastawienie dziecka kształtujemy,  wykonując z nim zabawy rozwijające. Może to być gra planszowa, wspólne malowanie czy śpiewanie. Konkretne przykłady ćwiczeń rozwijających znajdują się poniżej.

Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną:

 • zabawy zręcznościowe (bierki, pchełki)
 • pogrubianie konturów, zamalowywanie przestrzeni w konturze
 • rysowanie i pisanie po śladzie kropkowym
 • rysowanie i pisanie w liniaturze

Ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej

 • dobieranie par jednakowych obrazków
 • zapamiętywanie sekwencji obrazków
 • uzupełnianie niedokończonych obrazków
 • wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter

Ćwiczenia funkcji słuchowej

 • budowanie zdań, kształtowanie prawidłowego użycia form czasowników w zdaniach
 • wymyślanie własnych historii na podstawie konkretnych elementów obrazkowych (wnioskowanie, określanie celu)
 • wyjaśnianie pojęć tematycznych
 • pisanie ze słuchu
 • układanie melodii