REGULAMIN KAMPANII SPOŁECZNEJ „MAM CZAS”

 1. Organizatorem kampanii społecznej o nazwie „Mam Czas” jest Fundacja Pegaz.la z siedzibą w Gdyni przy ul. Koperkowej 2AB.
 2. Kampania „Mam Czas” realizowana będzie przez cały rok przy czym w okresie 1-7 maja 2017 roku odbędzie się finał kampanii.
 3. Kampania będzie powtarzana cyklicznie raz w roku.
 4. Przystąpienie do Kampanii „Mam Czas” jest całkowicie dobrowolne. Akcja otwarta jest dla wszystkich, którzy chcieliby się w nią włączyć i promować aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym.
 5. W ramach Kampanii istnieje możliwość przeprowadzenia przez Organizatora konkursów, których zasady będzie doprecyzowywał osobny regulamin. Informacja o konkursach będzie dostępna na stronie www.klubrodzica.com.
 6. Udział w kampanii jest bezpłatny.
 7. Zgłoszenie do kampanii poprzez stronę www.klubrodzica.com jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przystąpienia do kampanii i zobowiązuje uczestnika do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nich zasad.
 8. Uczestnicy, którzy przystąpią do kampanii będą mogli otrzymać certyfikat uczestnictwa w kampanii „Mam Czas”.
 9. Certyfikat „Mam Czas” przyznawany będzie po spełnieniu niżej opisanych kryteriów:
 10. zalogowaniu się na stronie www.klubrodzica.com
 11. zadeklarowaniu chęci uczestnictwa w kampanii
 12. Uczestnicy, którzy dołączą do kampanii poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa po zalogowaniu się na stronie klubrodzica.com otrzymają certyfikat, który będą mogli eksponować wraz z innymi materiałami promującymi akcję w dowolnym miejscu.
 13. Udział w akcji może wziąć podmiot lub osoba fizyczna, która w terminie do 30 kwietnia 2017 roku dołączy do kampanii poprzez zalogowanie się na stronie www.klubrodzica.com oraz zobowiąże się do rozpowszechniania akcji i związanych z nią materiałów promocyjnych.
 14. Organizator po zakończeniu kampanii, w terminie do 30-go czerwca 2017 roku opublikuje wykaz wszystkich firm/instytucji, które zdobędą certyfikat na stronie www.klubrodzica.com.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji miejsc certyfikowanych pod względem spełnienia warunków w każdym dowolnym terminie, podczas trwania i po zakończeniu kampanii.
 16. W przypadku stwierdzenia ze firma/instytucja/osoba fizyczna po otrzymaniu certyfikatu nie spełnia kryteriów kampanii „Mam Czas”, organizator ma prawo do usunięcia wizytówki firmy/instytucji/osoby fizycznej ze strony internetowej promującej przeciwdziałanie uzależnieniom od urządzeń elektronicznych poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu wśród rodzin.
 17. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może stanowić podstawę do odmowy podjęcia współpracy przy kolejnych projektach.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Przyłącz się do kampanii już dziś >>>  www.klubrodzica.com

Zaproś rodzinę i znajomych!

 

Patroni i sponsorzy akcji „Mam Czas”