bicie dzieci

Bicie dzieci w Polsce nadal uważane jest za skuteczną metodę wychowawczą

W Polsce 1 sierpnia 2010 roku wszedł w życie ustawowy zakaz bicia dzieci. Niestety duża część rodziców nadal przyznaje się do wymierzania swoim dzieciom kar cielesnych, przynajmniej raz na jakiś czas. Większość swoje zachowanie tłumaczy bezsilnością i silną reakcją na niesubordynację swoich pociech. Pomimo tego, że ustawa weszła w życie 6 lat temu, w mentalności dużej części społeczeństwa przysłowiowe “lanie” uważa się za bardzo efektywną formę wychowawczą, dzięki, której posłuch