DDA

Jak wspierać dziecko z rodziny alkoholowej?

W rodzinach alkoholowych wszystko kręci się wokół rodzica, który nadużywa substancji psychoaktywnych. Należy pamiętać, że osobą uzależnioną może być zarówno ojciec, jak i matka, albo oboje rodziców. Pozostali członkowie rodziny, czyli dzieci – zadają sobie wciąż te same pytania: Co ojciec/matka teraz robi? Pewnie znowu pije? Wróci do domu? O której wróci? Jaki będzie miał/miała humor? Czy znowu będzie kłócił się z matką? Kiedy uda mi się zasnąć? Całe życie
Dziecko z rodziny alkoholowej - jak je rozpoznać?

Alkoholizm to piętno, które dotyka nie tylko alkoholika. Dziecko z rodziny alkoholowej nawet jako osoba dorosła boryka się z wieloma problemami, z którymi nie potrafi uporać się samodzielnie. Jak rozpoznać takiego dorosłego? Jak można mu pomóc? Lista charakterystycznych cech Dorosłego Dziecka Alkoholika: – dzieci alkoholików zgadują, co jest normalne – myślą, że różnią się od wszystkich innych – osądzają siebie bezlitośnie – trudno im się bawić i przeżywać radość (problemy