FAS

Czym jest FAS?

FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome) jest to zespół alkoholowy płodu spowodowany spożywaniem alkoholu przez matkę podczas ciąży. Zespół ten przyczynia się do zaburzania zarówno neurogenezy (namnażanie się komórek nerwowych), jak i migracji neuronalnej. Oddziaływanie alkoholu na płód polega między innymi na: – hamowaniu rozwoju neuronów u dziecka oraz na zmniejszaniu ich ilości – zaburzeniu migracji neuronów (skutkują one encefalopatią z różnorodnymi symptomami ruchowymi, poznawczymi czy padaczką oraz upośledzeniem umysłowym) Objawy
Charakterystyka dzieci z FAS. Jak objawia się płodowy zespół alkoholowy?

FAS to alkoholowy zespół płodowy, czyli zespół nieprawidłowości neurobehawioralnych wykazywanych przez dzieci matek nadużywających alkoholu podczas ciąży. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jest to jednostka chorobowa, której wyłączną przyczyną jest spożywanie alkoholu przez ciężarną kobietę. Szacuje się, że w Polsce  30 proc. ciężarnych spożywa napoje alkoholowe. Nie istnieje też prawo, które zakazywałoby spożywania trunków w stanie błogosławionym, choć udowodniono już negatywny wpływ procentów na płód. Dawno już udowodniono,
Czym to jest Alkoholowy Zespół Płodowy?

Istnieje wiele czynników biologicznych, chemicznych czy fizycznych mogących spowodować poważne uszkodzenie organizmu jeszcze w czasie życia prenatalnego. Jednym z nich jest dostępny na każdym kroku alkohol, który spożyty przez matkę w okresie ciąży, może skutkować nawet śmiercią płodu lub nieuleczalnymi zaburzeniami fizycznymi, psychicznymi, nazwanymi FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (ang. fetal alcohol syndrome). Termin FASD nie jest rozpoznaniem klinicznym, gdyż obejmuje zbyt szeroki obszar zaburzeń. Jednak pod tym terminem