metody wychowawcze

Bicie dzieci w Polsce nadal uważane jest za skuteczną metodę wychowawczą

W Polsce 1 sierpnia 2010 roku wszedł w życie ustawowy zakaz bicia dzieci. Niestety duża część rodziców nadal przyznaje się do wymierzania swoim dzieciom kar cielesnych, przynajmniej raz na jakiś czas. Większość swoje zachowanie tłumaczy bezsilnością i silną reakcją na niesubordynację swoich pociech. Pomimo tego, że ustawa weszła w życie 6 lat temu, w mentalności dużej części społeczeństwa przysłowiowe “lanie” uważa się za bardzo efektywną formę wychowawczą, dzięki, której posłuch
Założenia pedagogiki Montessori

Coraz więcej mówi się na temat pedagogiki Montessori. Funkcjonuje wiele różnych mitów oraz wyidealizowanych poglądów na temat tego sposobu wychowywania i uczenia dzieci i młodzieży. Niniejszy artykuł szczegółowo omawia założenia realizowane przez placówki Montessori. Pomysłodawczyni metody Montessori Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. we Włoszech. Z wyróżnieniem ukończyła wyższe studia medyczne. Kobieta studiująca medycynę w tamtych czasach musiała wykazać się nieprzeciętną wiedzą, determinacją i pracowitością. Dla lepszego obrazu