niechęć do dotyku

Nadwrażliwość dotykowa u dzieci

Obronność dotykowa to dosyć częsta diagnoza dotycząca procesów przetwarzania sensorycznego. Jest ona dysfunkcją integracji sensorycznej, w której nieprawidłowy jest odbiór bodźców dotykowych. Należy do zaburzeń modulacji sensorycznej, czyli zdolności układu nerwowego do hamowania i modulowania informacji z receptorów dotyku. Wrażenia czuciowe, które odbiera dziecko, powodują wygórowane, awersyjne reakcje emocjonalne, nadpobudliwość, dyskomfort czy inne problemy z zachowaniem. Nadwrażliwość dotykową często można obserwować u dzieci mających problemy szkolne. Takie dzieci nie potrafią