nieprawidłowa wymowa głoski r

Powiedz „marmolada!” Dlaczego dzieci nie wymawiają głoski /r/ i jak nad tym pracować?

Głoska /r/ jest jedną z najtrudniejszych artykulacyjnie głosek. Według specjalistów powinna się pojawić do około 5-6 roku życia dziecka. Artykulacja tejże głoski polega na szybkim zwarciu czubka języka z wałkiem dziąsłowym za górnymi zębami. Nieprawidłowa wymowa głoski /r/ zwanej rotacyzmem lub reraniem jest jedną z najczęściej spotykanych wad wymowy. Rotacyzm dzieli się na: Mogirotacyzm – opuszczanie głoski /r/ w wyrazach; Pararotacyzm – zastępowanie głoski /r/ innymi głoskami. Najczęściej są nimi: