późny autyzm

Charakterystyka dziecka z autyzmem (ASD)

W zależności od czasu wystąpienia objawów wyróżnia się dwie postaci autyzmu. Jeśli symptomy wystąpią do pierwszego roku życia, mówi się o postaci wczesnej, a po pierwszym roku życia – o późnej. Stąd wynika fakt, że dziecko przychodzi na świat i rodzice mogą nie wiedzieć, że ich dziecko nie będzie rozwijać się prawidłowo. Niestety, trudno jest określić symptomy autystycznego spektrum zaburzeń (ASD) występujących u dziecka w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie. Dostępne