rozwój mowy

Elementy integracji sensorycznej w terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.

Istnieje duża korelacja między rozwojem mowy a rozwojem ruchowym dziecka. Tak jak od rozwoju dużej motoryki zależy rozwój umiejętność raczkowania i chodzenia, tak od rozwoju małej motoryki zależy umiejętność koordynowania małych grup mięśni, czyli na przykład mięśni warg czy języka. To w jaki sposób kształtują się drobne, precyzyjne ruchy jest często powiązane z rozwojem mowy. A to wszystko z powodu specyficznej budowy naszego mózgu. Ośrodki odpowiedzialne za mowę i motorykę
Wcześniactwo a rozwój mowy

Przyjmuje się, że niewielkie opóźnienia w danym obszarze można traktować jako normę rozwojową, o ile nie występują dłużej niż 6 miesięcy. Problem jest jednak bardziej złożony, gdy dotyczy dzieci przedwcześnie urodzonych, czyli tych, które przychodzą na świat przed 37 tygodniem życia płodowego, a w skrajnych przypadkach nawet w drugim trymestrze ciąży. Dzieci przedwcześnie urodzonych nie powinno się porównywać z rówieśnikami. Oceny rozwoju powinno się dokonywać w oparciu o tzw. wiek
"Jak robi kotek?" - Zabawy wspierające rozwój dziecka od 12 do 24 miesiąca życia

Tym razem proponujemy zabawy z podziałem na konkretne sfery rozwoju.  Są one dostosowane do typowych umiejętności dla dziecka pomiędzy 12 a 24 miesiącem życia. Rozwój sprawności motorycznej i manualnej – „chodź do mnie” – stymulujemy malucha do pokonywania coraz większych odległości, stopniowo zwiększamy tę odległość i zachęcamy dziecko do ruchu w naszym kierunku (dziecko może już chodzić samodzielnie lub czworakować). Możemy na przykład trzymać atrakcyjną dla dziecka zabawkę, udawać, że
Rozwój mowy dziecka z dysfunkcją wzroku

W pracy, w szkole, na ulicy – niemal za każdym razem, gdy napotkamy na swej drodze osobę z niepełnosprawnością, zaczynamy się zastanawiać jaka niepełnosprawność jest najlepsza lub najgorsza. Nasuwa się pytanie, czy w ogóle o jakiejś niepełnosprawności można tak powiedzieć? Mowa a wzrok „Istotną spójnię między ludźmi tworzy i warunkuje nie wzrok, ale zdolność komunikowania myśli, uczuć, przeżyć i spostrzeżeń, czyli mowa” (Sękowska, 1974, s. 76) – przytoczone słowa to
Na czym polegają ćwiczenia prozodyczne?

Prozodia mowy to takie cechy, które nadają brzmieniowy charakter wypowiedzi. Do tych cech należą akcent, intonacja. Prawidłowym warunkiem rozwoju mowy jest właśnie percepcja struktury prozodycznej, umożliwia ona wtenczas efektywność komunikacji. Ważną funkcję pełni aspekt emocjonalny wypowiedzi, który nadaje formę budowania własnego schematu przekazywania informacji. Z warstwą prozodyczną mowy wiąże się płynność mówienia. Polega ona na swobodnym  utrzymaniu wypowiedzi w odpowiednim tempie i rytmie. Podczas badania prozodii mowy zwraca się uwagę
Etapy rozwoju mowy dziecka.

Podstawową wiedzę z zakresu rozwoju mowy dziecka powinien posiadać każdy rodzic. Jest to ważne biorąc pod uwagę prawidłowe kierowanie jej rozwojem.  Nadawanie mowy jak i jej rozumienie są zależne od funkcjonowania: mózgu, narządów mownych tj. aparatu oddechowego, artykulacyjnego oraz fonacyjnego, narządu słuchu. Wyróżniamy cztery okresy rozwoju mowy dziecka (od narodzin do 7 roku życia): okres melodii, okres wyrazu, okres zdania oraz swoistej mowy dziecięcej. Poniżej opiszę każdy z nich. Okres
Warunki prawidłowej emisji głosu.

Emisja głosu jest procesem, w którym głos jest wytwarzany oraz wyprowadzany z krtani na zewnątrz aparatu mowy. Aby zjawisko to mogło zaistnieć muszą zostać skoordynowane czynności oddychania, fonacji, rezonansu i artykulacji. O ile współdziałanie układów biorących udział w produkcji mowy jest podświadome i niezależne od naszej woli, o tyle sposób, w jaki tych układów używamy, może być już przez nas kontrolowany. Aby mówić o właściwej emisji głosu należy przede wszystkim pamiętać, aby
Mały słowniczek logopedyczny dla rodziców. cz. 2

Kolejna lista ze słownictwem specjalistycznego, wytłumaczona tak aby każdy rodzic czytający opinię swojego dziecka lepiej orientował się w nazwach stosowanych przez logopedów, zarówno w pisanych opiniach jak i używanych przez nich na co dzień w rozmowie z rodzicami. Agrafia – jest to całkowita utrata umiejętności pisania, które wcześniej dziecko posiadało. Agramatyzm – jest to budowanie wypowiedzi, ale bez stosowania zasad gramatyki. Aleksja – jest to całkowita utrata umiejętności czytania, u
Łamańce językowe - kilka prostych przykładów.

Łamańce językowe to trudne do wymówienia, szczególnie szybkim tempem, teksty. Wymawiając  je ćwiczymy prawidłową wymowę, ale również mogą przysporzyć dużo śmiechu, jeśli teksty są wyjątkowo trudne, ponieważ częste pomyłki bywają bardzo zabawne. Tak więc zachęcamy do ćwiczeń. A oto kilka przykładów łamańców językowych: Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza. Dżdżystym rankiem gżegżółki i piegże, zamiast wziąć się za dżdżownice, nażarły się na czczo miąższu rzeżuchy i rzędem rzygały
Językołamacze - Ćwiczenie prawidłowej wymowy głoski T, Gra Piotruś.

Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka z serii Językołamacze, w którym przedstawiamy łatwy sposób na ćwiczenie prawidłowej wymowy głoski T. W filmiku wykorzystaliśmy popularną grę Piotruś, w którą możecie zagrać wykorzystując nasze Karty obrazkowe. Na naszej stronie znajdziecie tam także mnóstwo innych ciekawych plansz i kart do pracy z dzieckiem w domu. Pamiętajcie, aby przed każdą zabawą wykonywać ćwiczenia buzi i języka!
Designed by Asier_Relampagoestudio / Freepik

Czy Twoje dziecko mówi, że je „półkę” zamiast „bułkę” ? Zamiast głosek dźwięcznych  „b” mówi „p”, zamiast „d” mówi „t” i dalej: „g” zamienia na „k”, „dz” na „c”, „dż” na „cz”, „dź” na „ć”, „w” na „f”, „z” na „s”, „ż” na „sz”, „ź” na „ś”. – gdy na większość głosek odpowiedzieliście „TAK” mamy do czynienia z mową bezdźwięczną. Co to jest mowa bezdźwięczna? Mowa bezdźwięczna jest dość często
Co to jest SLI - specyficzne zaburzenia językowe?

Odnosisz wrażenie, ze Twoje dziecko komunikuje się z otoczeniem inaczej, niż inne dzieci. Ma problemy z doborem słów, tworzeniem zdań czy poprawną wymową. Udajesz się do logopedy. Wreszcie słyszysz diagnozę… to SLI! Zaraz, ale co to właściwie jest? SLI to skrót od angielskiego określenia specific language impairment. W języku polskim pełna nazwa to specyficzne zaburzenia językowe. Aby móc stwierdzić u dziecka tego typu zaburzenie przede wszystkim należy wykluczyć następujące nieprawidłowości:
Migowy dla dzieci – jak porozumiewać się z dzieckiem, które nie potrafi mówić?

Wiele trudności rodzicom sprawia zrozumienie dziecka, które jeszcze nie nauczyło się mówić. Gdy wyczekiwany moment nie nadchodzi, warto postawić na Bobomigi. Co to takiego? Bobomigi to znaki opierające się na języku migowym, które umożliwią nam komunikowanie się z niemowlakiem, gdy rozwój koordynacji ręka-oko pozwala mu na powtórzenie prostych znaków symbolizujących najpopularniejsze słowa, takie jak: jeść, pić, spać, mleko, światło, miś. Pokazywanie znaków najlepiej rozpocząć między 6. a 10. miesiącem życia,
Guzki głosowe - jak ich uniknąć?

Guzki głosowe inaczej nazywane są guzkami śpiewaczymi, czy guzkami krzykaczy. Powstają zazwyczaj u osób, które używają nadmiernie i niewłaściwie swojego głosu. Szczególnie narażone są osoby, które pracują głosem (np. śpiewacy, nauczyciele). Guzki mogą też powstać u dzieci. CO TO? Guzki te to małe twory o stożkowatym kształcie, które tworzą się na strunach głosowych, w miejscu gdzie wibracje są największe. Zazwyczaj występują symetrycznie na obu fałdach, co utrudnia całkowite zwarcie fałdów. Wyróżniamy
Dziecko mówi o sobie w trzeciej osobie – czy to normalne?

Kształtowanie się umiejętności językowych u dziecka jest procesem przebiegającym etapami. Składniowy system języka dziecka pojawia się dość wcześnie. Mówienie o sobie w trzeciej osobie (on, ona) zamiast w pierwszej (ja) jest zjawiskiem rozwojowym u dzieci w drugim roku życia. Pod koniec trzeciego roku życia dzieci wychowywane w korzystnych warunkach mają już opanowane podstawy systemu językowego – tak od strony leksykalnej, jak i gramatycznej. Mowa jest oparta na praktycznej znajomości języka, która przejawia się
Wadliwa wymowa głoski R. Jak ćwiczyć ich wymowę w domu?

Głoska R pojawia się najpóźniej w systemie językowym dziecka. Utrwala się między 5 a 6 rokiem życia. Gdyby tak się nie stało, powinniśmy niezwłocznie zwrócić się do logopedy o pomoc w wywołaniu i utrwaleniu prawidłowych dźwięków. Oto kilka wskazówek jak rozpoznać, że powinniśmy zadziałać. ROTACYZM– jest to zaburzona artykulacją głoski R. Istnieją różne realizacje tych głosek: MOGIROTACYZM–  opuszczanie głoski R, PARAROTACYZM– zamienianie głoski R na inną np: L, J, U.
Zaburzony a opóźniony rozwój mowy- Czym się różnią?

W życiu naszego dziecka, bardzo byśmy chcieli, żeby nasza pociecha rozwijała się prawidłowo. Jednak czasem jest tak, że dostrzegamy, że nasz maluch nie mówi tak szybko jak byśmy sobie tego życzyli. Wtedy zaczynamy się zastanawiać, co może być tego przyczyną ? Oczywiście jednoznacznej przyczyny zachodzenia takiego zjawiska nie ma. skupię się zatem na kilku z nich: Pierwszą z nich może być OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY taka diagnoza postawiona jest najczęściej do 3
Moje dziecko mówi mniej niż inne w jego wieku. Dlaczego?

Do gabinetu logopedy często trafiają rodzice zaniepokojeni rozwojem mowy swojego dziecka. Martwią się, że dziecko mówi tylko kilka słów, podczas gdy jego rówieśnicy porozumiewają się całymi zdaniami. Dlaczego u niektórych dzieci mowa rozwija się szybciej, a u innych wolniej? W takiej sytuacji bardzo ważna jest wizyta u logopedy, ponieważ tylko on może stwierdzić, czy rodzice rzeczywiście mają powody do zmartwień. Logopeda, na podstawie dokładnego wywiadu, obserwacji i badania logopedycznego, będzie
Zabawy ruchowe wspierające mowę dziecka do ukończenia 1 roku życia.

Już od pierwszych dni życia dziecka mamy wpływ na rozwój jego umiejętności komunikacyjnych. Poprzez mimikę, intonację, komentowanie codziennych czynności, kontakt wzrokowy kształtujemy u malucha postawy porozumiewania się. W cyklu dotyczącym zabaw ruchowych chciałam przedstawić propozycje prostych zabaw dla dzieci w wieku 0-1 r.ż., 1-2 r.ż, 2-3 r. ż, które wprowadzają podstawy do nawiązania relacji, początkowo niewerbalnych następnie słownych, między matką a dzieckiem. Dziecko rodzi się nastawione na komunikację! Już od