słuch dziecka

Słuch dziecka - czyli kiedy nasze dziecko zaczyna słyszeć?

Słuch jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego rozwoju mowy dziecka, szybkiego jej przyswajania oraz odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie. Dodatkowo jest to także ważny element dobrego ogólnego rozwoju malucha, przede wszystkim w pierwszych latach jego życia. Nowo narodzone niemowlę ma już rozwinięty narząd słuchu. Reaguje na głośne bodźce dźwiękowe typu klaśnięcie, krzyknięcie czy upadek przedmiotu. W odpowiedzi na wyżej wymienione dźwięki, noworodek może zareagować jednym bądź kilkoma reakcjami m.in.: –    odwracanie
Jak stymulować uwagę słuchową?

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków- ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy (czyli właściwy dla jego wieku), decyduje kilka elementów (m.in. słuch fonematyczny – zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, analiza i synteza słuchowa; pamięć słuchowa). Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania dźwięków. Aby zminimalizować
Designed by Pressfoto / Freepik

Dziecko nie tylko odbiera informacje sensoryczne, które docierają do niego za pomocą zmysłów, ale  dokonuje ich integracji oraz przetwarzania w strukturach mózgu. Wszystkie te doznania wpływają na siebie, sa warunkiem wpływającym na powstawanie nowych informacji. Rozwój percepcji słuchowej jest uwarunkowany dojrzewaniem układu nerwowego a także warunków w jakich dorasta. Do podstawowych funkcji słuchowych należą: odbiór dźwięku- dostrzeżenie bodźca oraz faktu, że przestał on działać lokalizację dźwięku w przestrzeni zapamiętywanie dźwięku
Co może zaszkodzić słuchowi dziecka?

Słuch pozwala nam na odbieranie bodźców akustycznych, przez co lepiej poznajemy otaczający nas świat oraz możemy reagować na to, co się w nim dzieje. Wiemy, że już przesiewowe badania słuchu u noworodków umożliwiają wczesne wykrycie potencjalnej wady. Jednak nie tylko rodzice dzieci z podejrzeniem lub stwierdzonym deficytem słuchu powinni zastanowić się nad tym, jaką profilaktykę stosować w dalszym rozwoju i jakie czynniki mogą zaszkodzić delikatnemu organowi, jakim są uszy. System
Jak ćwiczyć słuch dziecka?

Dziecko rozumie naszą mowę dużo wcześniej, niż jest w stanie wypowiedzieć pierwsze słowa. Dzieje się tak, dzięki temu, że nas słucha. Właśnie dlatego warto od pierwszych miesięcy życia opowiadać dziecku świat. Jednak to nie jedyny sposób, by kształtować słuch. We wspieraniu prawidłowego rozwoju dziecka w każdym wieku ważną rolę odgrywają ćwiczenia słuchowe. Są one również jednym z elementów terapii logopedycznej.  Aby wysłuchiwać dźwięki otoczenia, rozpoznawać i rozróżniać dźwięki mowy, wyodrębniać elementy