Związek motoryki małej z mową

Co ma mowa do mówienia? Wbrew pozorom całkiem sporo. Nie można zapominać, że ciało ludzkie jest systemem naczyń połączonych, jedno wpływa na drugie i odwrotnie. W strukturze mózgu pola ruchowe ręki są położone bardzo blisko pól odpowiedzialnych za ruch języka. Oznacza to, że kiedy pracuje się ręką, bezpośrednio wpływa się nie tylko na usprawnienie motoryki małej, ale także na rozwój mowy dziecka i usprawnienie motoryki artykulacyjnej.

Terapia ręki

Usprawnienie motoryki małej stosuje wielu logopedów, którzy zauważają braki w zakresie sprawności manualnej (niewłaściwy sposób trzymania przyrządu pisarskiego, niewyraźne pismo, problem z obrysowaniem rysunku, kolorowaniem itd.). Pozwala to nie tylko na kreatywniejsze zajęcia, które będą ciekawsze i lepiej przyjęte przez dziecko, ale także jest to działanie mające na celu usprawnienie artykulatorów i rozwój mowy.

Podczas treningu ręki bardzo ważna jest postawa w jakiej przygotowujemy się do zajęć. Dziecko powinno siedzieć prosto, mieć dobrane odpowiednio do wzrostu krzesełko i stolik, dotykać stopami do ziemi albo stołka. Stópki nie powinny wisieć bezwładnie w górze, ponieważ postawa jest wtedy niestabilna.

Sposoby na trenowanie ręki:

  • malowanie farbami,
  • kolorowanie,
  • odrysowywanie szlaczków,
  • wydzieranki,
  • lepienie z plasteliny,
  • wycinanie nożyczkami twardych materiałów.

Motorykę małą można też usprawnić poprzez nawlekanie koralików, robienie ludzików z kasztanów i pozostałe zabawy plastyczne. Można iść o krok dalej i poprosić dziecko o zapięcie guzików, zamków, pomoc przy rozwieszeniu prania ze spinaczami, a nawet wbijanie gwoździ w deskę. Wszystko zależy od kreatywności i możliwości terapeuty oraz rodzica.

Wymienione wyżej praktyki mają na celu utrwalenie lub wyrobienie właściwego chwytu pisarskiego, który ułatwi zabawę i naukę zarówno w przedszkolu/szkole, jak i w domu. Dodatkowo może to pięknie dopełnić terapię logopedyczną, szczególnie przy zaburzeniach rozwoju mowy. Warto o tym pamiętać!